JUNGLE CAFE

Datum: tot 22:00
Entree: gratis

Netwerkbijeenkomst voor duurzame professionals en geïnteresseerden.

Deze keer over: Opwarming van Amsterdam: Hittestress

Klimaatverandering leidt tot meer hitte golven. In de grote steden, zoals Amsterdam ontstaan hierdoor serieuze en urgente problemen. In sommige buurten van Amsterdam liggen de temperaturen meer dan 10 graden hoger dan buiten de stad. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen slachtoffer worden van oververhitting. Sterfte onder deze groep neemt tijdens hittegolven toe met 12%, tot wel 40 extra sterfgevallen per dag. Als we niet ingrijpen zullen deze getallen nog veel verder oplopen.

 

Herkent u deze problemen, temperaturen in huis die oplopen tot boven de 30 graden, de thermometer die ook ’s nachts nog meer dan 20 graden aangeeft, vermoeidheid, slecht slapen door de warmte? Als dat zo is of als u goede ideeën heeft om deze problemen tegen te gaan, kom dan op woensdag 31 mei om 20.00 uur naar Jungle Amsterdam. Bart Poelman van de GGD en Jeroen Kluck van de HvA geven een toelichting en gaan graag met u en elkaar in gesprek over dit onderwerp.

 

Hoe ontstaat hittestress in Amsterdam, welke buurten hebben er het meest mee te maken en hoe komt dat? Er zijn steeds minder grote bomen in de stad en steeds meer groen moet plaatsmaken voor tegels en stenen. Heeft dit invloed op klimaat en temperatuur in de stad? Wat kunnen wij zelf doen, om de opwarming van Amsterdam te beperken? Is het alleen aan de gemeente om hier maatregelen tegen te nemen, of kunnen bewoners zelf een steentje bij dragen? Wat denk u dat de beste oplossingen zijn en wat is er voor nodig om die uit te voeren?

 

Kom en praat mee in de Jungle, zodat we samen Amsterdam leefbaar houden.