JUNGLE CAFE

Datum: tot 22:00
Entree: gratis

Netwerkbijeenkomst voor duurzame professionals en geïnteresseerden.

Deze keer over: Biodiversiteit

Een van de gasten is Rens van der Linden, die zichzelf de ‘biodivers-schakelaar’ noemt (www.simpel-plus.nl). Rens zet zich in voor de realisatie van Amsterdam Oost als groenste en duurzaamste wereldwijk.

Biodiversiteit staat voor de mate van verscheidenheid aan flora en fauna in een gebied. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken.

Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit.

In Amsterdam komt de biodiversiteit nogal eens in de knel, de toegenomen verstening van de grond en het stelselmatig vernietigen van ‘onkruid’, zorgen ervoor dat de diversiteit van insecten en planten in de stad afneemt. Uiteindelijk heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor de mens, minder insecten betekent minder bestuiving van bloemen en planten en uiteindelijk dus ook minder voedsel voor de mens.

Ook in Amsterdam Oost zijn echter veel mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken, een rommelhoekje als schuilplaats voor kleine zoogdieren, het creëren van nestgelegenheid voor vogels, het planten van bloemen en planten voor insecten en vlinders. Veel bewoners proberen op kleine schaal een steentje bij te dragen. Tijdens het Jungle Café willen we onderzoeken hoe wij al deze biodiversiteitsideeën en initiatieven kunnen bundelen.

Kom en praat mee over dit onderwerp in Jungle Amsterdam, deel je ervaringen en kennis met anderen, zodat we samen Amsterdam Oost tot groenste en duurzaamste wijk van Amsterdam maken.

De Jungle staat symbool voor de mooiste natuur die wij op deze aarde hebben. Het laatste stukje pure natuur, deels nog ongerept, de longen van onze wereld, maar ook bedreigd door de mens. Het samen toe werken naar een leefbare, rechtvaardige wereld, waarin de Jungle en alle andere waardevolle gebieden behouden blijven, dat is waar Jungle Amsterdam voor wil staan.

Een ontmoetingsplaats voor mensen die vol energie en met creatieve ideeën een bijdrage willen leveren aan een wereld waarin ruimte en respect is voor iedereen. Een centrum waar uitvoerders en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en geïnformeerd worden over alle spannende nieuwe ontwikkelingen.

Een plek voor de burger om te ervaren dat duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid alles behalve saai zijn, maar juist een aantrekkingskracht hebben op creatieve geesten, vernieuwende artiesten, intelligente mensen, studenten en iedereen die zich betrokken voelt bij het tot stand komen van een leefbare wereld.

Reacties

Ingediend door Paul van Deursen op wo, 28/06/2017 - 15:37

Permalink

Reactie

Beste allen,

Wil je je kennis verdiepen van de natuur in en om Amsterdam, kijk dan eens op de website van de KNNV-Amsterdam, de oudste natuurstudievereniging en natuurbeschermer van Nederland en opgericht in Amsterdam.

https://www.knnv.nl/amsterdam      en b.v.

https://www.knnv.nl/afdeling-amsterdam/plantenwerkgroep

Nieuwe leden zijn van harte welkom!