JUNGLE CAFE

Datum: tot 22:00
Entree: gratis

Netwerkbijeenkomst voor duurzame professionals en geïnteresseerden.

Deze keer over duurzame energie

Feest van de Zon

Zuiderlicht geeft een presentatie over zonnedaken in Amsterdam Oost op scholen voor bewoners die geen eigen of geschikt dak hebben. De fanfare van de stichting Accu zorgt voor een feestelijk tintje. Ze spelen en zingen een paar liederen over de duurzaamheid en de zon.
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit

Inloop met muziek en koffie

19.00

Opening door Jungle

19.30

Presentatie Zon op daken Oost Zuiderlicht

19.45

Uitreiking Paultje van Zuiderlicht

20.10

Pauze met liederen en muziek

20.30

Dialoog met de zaal en vragen

20.30

Vervolgstappen

21.15

Sluiten officieel programma

21.30

Muziek en dansen