Meer ruimte voor een circulair Cruquius en de menselijke maat komt weer terug

Woensdag 26 oktober vond de aftrap plaats van het Jungle café. Het Jungle café is de maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bewoners, coöperaties en bedrijven met een duurzaam hart.
Het was een sfeervolle, goed bezochte avond met circa 25 mensen. Er waren mensen uit de buurt en van de Universiteit van Amsterdam. Ook waren er bewonersinitiatieven uit de regio, duurzame bedrijven, een projectontwikkelaar en mensen van het stadsdeel.

Na een glas prosecco begonnen we eerst met een heerlijke kop biologische soep en broodjes.

Ron Langdon verzorgde een inleiding over het doel van de film ‘Toekomst voor Duurzaam Oost’. De film laat de goede voorbeelden zien van actieve bewoners met een passie voor duurzaamheid. Zij dragen bij aan het realiseren van de doelen van de Agenda Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Zoals duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad.
Ron liet het deel circulaire economie in het Cruquius gebied van zijn film zien.
Vervolgens hield Leon Paquay een vlammend betoog over de mogelijkheden om het Cruquius gebied circulair te ontwikkelen. Het Cruquius gebied heeft op dit moment een mooie industriële identiteit. Oude silo’s, een enkele kraan, stoere gebouwen en industriële loodsen.

Leon nam ons mee in zijn circulaire Cruquius droom over duurzame lokale voedselproductie, slim vervoer, zonne-energie en warmte uit het oppervlaktewater.

Ook biedt Cruquius in zijn droom plaats aan ambachtelijke en innovatieve bedrijven.

Er zijn veel mogelijkheden voor recyclen van restafval en materialen, maar ook voor de maakindustrie.
Ook zijn er kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door werkervaringsplaatsen. Een innovatief en duurzaam culturele ontmoetingsplek is onderdeel van zijn droom.

 

Hij strijdt ervoor dat de gemeente en ontwikkelaars deze onderwerpen mee nemen in het ontwerp voor grootschalige woningbouw in Cruquius. De grond is al verkocht aan projectontwikkelaars die woningen gaan bouwen.

De vraag is of ontwikkelaars en gemeente bereid zijn om deze ambities en projecten alsnog mee te nemen in de plannen. De praktijk is nu anders.

Er ontstond een levendige discussie tussen de aanwezigen over de mogelijkheden voor het realiseren van een circulair Cruquius. Er werd opgemerkt dat er veel goede voorbeelden zijn van circulaire economie in Noord zoals het terrein de Ceuvel. Iedereen was het er over eens dat kennis delen van belang is.

 

De deelnemers constateerden samen dat de gemeente meer ruimte moet geven aan de duurzame projecten van bewoners in ruimtelijke plannen voor herontwikkeling van een gebied. Er ontstaat hierdoor meer kwaliteit en waarde, maar ook meer draagvlak van de bewoners voor het plan. De menselijke maat krijgt dan weer een gezicht in het gebied

Tijdens de volgende bijeenkomst op 30 november zal Aad Verkleij, van Buurtcorporatie OHG spreken over een aardgasloos Oostelijk Havengebied. Komende maanden komen vleesindustrie en energiearmoede aan bod. Komt allen

Een duurzame groet van Hans Bueno de Mesquita

Blogs

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.