Het klimaatverdrag van Parijs gaat de prullenbak in!

Dit is één van de verkiezingsbeloften van Donald Trump. Op duurzaamheidsgebied was Amerika natuurlijk toch al geen koploper, maar onder Trump zal het zeker niet beter worden. Zeker als hij zijn belofte nakomt dat de kolen- en olie-industrie versterkt en uitgebouwd gaat worden. En dan hebben we het nog niet eens over het menselijke aspect. Voor de arme inwoners van Amerika zal het de komende tijd nog zwaarder worden.

De vraag is of het onder Hillary Clinton heel veel anders zou gaan. Zij leek meer open te staan voor alternatieve energie bronnen en in elk geval erkent zij het fenomeen van ‘global warming’. Iets dat door Trump als klinkklare onzin werd afgedaan. Feit blijft dat duurzaamheid de komende jaren niet bovenaan de Amerikaanse agenda zal staan.

Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat een zo grote meerderheid van de Amerikanen op iemand als Trump stemt. Door zijn vrouw onvriendelijke houding zou je toch verwachten dat in elk geval de vrouwelijke helft van de stemgerechtigden op de andere kandidaat stemt, of zich geheel van stemmen onthoudt, als dat niet als alternatief gezien wordt. Ook blijkt dat een groot deel van de Latino’s deze keer wel zijn gaan stemmen, maar ook van deze groep kan ik mij niet voorstellen dat zij voor Trump kiezen. Tenzij er een enorm aantal masochisten onder deze beide groepen zit, zouden zij alleen al samen voor een meerderheid voor Clinton kunnen zorgen. Nog los van het feit dat toch ook niet de voltallige (boze) blanke mannelijke bevolking van Amerika zijn verstand tijdelijk is verloren en toch voor Trump als hun grote leider is gegaan.

Het blijft volstrekt onverklaarbaar waar deze overwinningszege vandaan komt, of zal Trump toch alles en iedereen omgekocht hebben? Aan geld ontbreekt het hem niet, weten we inmiddels, wat ook niet vreemd is voor iemand die nog nooit belasting heeft betaald. Andere optie is dat de Amerikanen zo verschrikkelijk bang zijn om een vrouw aan de macht te helpen, dat ze dan zelfs nog liever voor Donald gaan.

We kunnen alleen maar hopen dat er weinig terecht komt van alle verkiezingsbeloften die hij heeft gemaakt.

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.