MOE VAN DE ARMOE (ronde tafel gesprek)

Datum: tot 11:00
Entree: Gratis

Er zijn in Amsterdam veel regelingen om mensen die in armoede leven te helpen. In de praktijk blijkt echter dat regelingen door een groot deel van de doelgroep niet worden gevonden. Wat is de oorzaak hiervan en hoe kan het beter?

De kennis en ervaring die wij in dit project ophalen, wordt gebruikt als basis om het gesprek met organisaties en overheden aan te gaan, om te komen tot een beter werkend systeem om armoede te bestrijden.

Armoede is een groeiend en hardnekkig probleem in Amsterdam en wij pretenderen dan ook niet dat wij dit probleem op kunnen lossen. Wat wij wel kunnen is samen met ervaringsdeskundigen verbeteringen bedenken en daarover in gesprek gaan met beleidsmakers.

Ben jij een ervaringsdeskundige, doordat je zelf in armoede leeft, of doordat je mensen kent die met deze problematiek te maken hebben, dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan dit ronde tafel gesprek.  Jouw kennis en ervaringen zijn het begin van de oplossing.

We beginnen het gesprek in de Jungle met een gezond ontbijtje, dus kom op tijd.