SHANGHAI AND THE GATEWAY TO CHINA (SEMINAR)

Datum: tot 18:00
Entree: 18 Euro

Crossroad Culture Organizes:

Shanghai and the Gateway to China

Visions for Progressive Minds in Spatial Perceptions, Green Technology, Green Marketing,

Urban Renaissance and Eco-Zones.

De bijeenkomst wil een open platform creëren gericht op nieuwe visies over de sociaal-culturele aspecten van ruimtelijke percepties, groene technologie, groene marketing, stedelijke renaissance en nieuwe eco-zones in China, van toepassing ook op Nederland. Verschillende presentaties zullen de uitwisseling stimuleren. Voertaal Engels i.v.m. gemengd publiek. 

Aanmelden: http://www.crossroadculture.com/images/formulieren%20ROL/registration%20cc%20shanghai%20June%207,%202019.pdf