VROUWEN KEUZES EN KANSEN. VIERLUIK DIALOGEN OP VERSCHILLENDE LOCATIES

Datum: tot 11:00
Entree: Gratis

Dialogen: Vrouwen, Keuzes en Kansen

Op weg naar Internationale vrouwendag op 8 maart 2019 organiseren wij vier dialoogontbijten in oud-Oost. Wij zijn: Stichting Kezban, De Muiderkerk, Breed Interreligieus Overleg, Prachtvrouw Coaching, Nelom Projects, Jungle Amsterdam en Stichting Vrouwenruimte De Kat.

Het gaat om vier bijeenkomsten waar vrouwen onderling kunnen praten over het maken van keuzes. Eigen keuzes kunnen maken in je leven, met andere woorden ‘zelfbeschikking’, is een belangrijke basis voor zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en emancipatie. Diverse factoren, zoals (financiële) afhankelijkheid, culturele achtergrond of bepaalde religieuze overtuigingen, kunnen een belemmering vormen om dat te doen.

Welke belemmeringen, maar ook welke mogelijkheden en stimulansen zien vrouwen? In de dialogen staan naar elkaar luisteren, van elkaar leren en wederzijds begrip voorop. En wat moet er in Oost gebeuren voor en door vrouwen die meer zelfbeschikking willen verkrijgen?

Het eerste dialoogontbijt  is op 11 januari 2019,  waarna er tweewekelijks een dergelijke bijeenkomst is. U bent alle dialogen welkom om 9 uur voor het ontbijt, de dialogen starten om 9.30 en sluiten om  11 uur af. Wel graag aanmelden via het email adres vrouwendialogen@gmail.com
Op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, worden de bijeenkomsten afgesloten met een debat en andere activiteiten.
 
11 Januari 2019,: Baas over Eigen Keuzes is niet vanzelfsprekend
De baas zijn over je eigen leven klinkt heel mooi en geëmancipeerd, maar dit streven is niet voor alle migrantenvrouwen vanzelfsprekend. In het leven gaat het om keuzes kunnen maken op basis van persoonlijke behoeften, wensen en verlangens. Migrantenvrouwen- en meisjes kunnen in de relatie tot anderen ervaren dat de keuzes die zij willen maken ondergeschikt zijn aan hun omgeving, school- en carrièrekeuze. In de praktijk hebben zij te maken met heersende beeldvorming over bijvoorbeeld hun uiterlijk, het dragen van een hoefdoek wordt gezien als onafhankelijk en onderdrukt worden. Op de arbeidsmarkt ervaren zij zaken als uitsluiting, geen geschikte stage en werk kunnen vinden. Hoe gaan wij om met de kracht, potentie en talenten van deze (jonge) migrantenvrouwen. In deze dialoogtafel gaan we over deze onderwerpen ervaringen delen en voorbeelden van eigen vrijekeuzes met elkaar uitwisselen. Tenslotte gaan wij op zoek naar positieve en effectieve ervaringen om elkaar hierin te versterken.
Olv: Guillaumine Nelom, Nelom Projects
Locatie: De Kat, Wagenaarstraat 184

Dialogen: Vrouwen, Keuzes en Kansen

Op weg naar Internationale vrouwendag op 8 maart 2019 organiseren wij vier dialoogontbijten in oud-Oost. Wij zijn: Stichting Kezban, De Muiderkerk, Breed Interreligieus Overleg, Prachtvrouw Coaching, Nelom Projects, Jungle Amsterdam en Stichting Vrouwenruimte De Kat.

Het gaat om vier bijeenkomsten waar vrouwen onderling kunnen praten over het maken van keuzes. Eigen keuzes kunnen maken in je leven, met andere woorden ‘zelfbeschikking’, is een belangrijke basis voor zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en emancipatie. Diverse factoren, zoals (financiële) afhankelijkheid, culturele achtergrond of bepaalde religieuze overtuigingen, kunnen een belemmering vormen om dat te doen.

Welke belemmeringen, maar ook welke mogelijkheden en stimulansen zien vrouwen? In de dialogen staan naar elkaar luisteren, van elkaar leren en wederzijds begrip voorop. En wat moet er in Oost gebeuren voor en door vrouwen die meer zelfbeschikking willen verkrijgen?

Het eerste dialoogontbijt  is op 11 januari 2019,  waarna er tweewekelijks een dergelijke bijeenkomst is. U bent alle dialogen welkom om 9 uur voor het ontbijt, de dialogen starten om 9.30 en sluiten om  11 uur af. Wel graag aanmelden via het email adres vrouwendialogen@gmail.com
Op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, worden de bijeenkomsten afgesloten met een debat en andere activiteiten.
 
11 Januari 2019,: Baas over Eigen Keuzes is niet vanzelfsprekend
De baas zijn over je eigen leven klinkt heel mooi en geëmancipeerd, maar dit streven is niet voor alle migrantenvrouwen vanzelfsprekend. In het leven gaat het om keuzes kunnen maken op basis van persoonlijke behoeften, wensen en verlangens. Migrantenvrouwen- en meisjes kunnen in de relatie tot anderen ervaren dat de keuzes die zij willen maken ondergeschikt zijn aan hun omgeving, school- en carrièrekeuze. In de praktijk hebben zij te maken met heersende beeldvorming over bijvoorbeeld hun uiterlijk, het dragen van een hoefdoek wordt gezien als onafhankelijk en onderdrukt worden. Op de arbeidsmarkt ervaren zij zaken als uitsluiting, geen geschikte stage en werk kunnen vinden. Hoe gaan wij om met de kracht, potentie en talenten van deze (jonge) migrantenvrouwen. In deze dialoogtafel gaan we over deze onderwerpen ervaringen delen en voorbeelden van eigen vrijekeuzes met elkaar uitwisselen. Tenslotte gaan wij op zoek naar positieve en effectieve ervaringen om elkaar hierin te versterken.
Olv: Guillaumine Nelom, Nelom Projects
Locatie: De Kat, Wagenaarstraat 184

25 januari: In je kracht!
In deze dialoog willen wij vrouwen bewust maken van hun kansen  en hen stimuleren om stappen te zetten om hun maatschappelijke positie te verbeteren. Stichting Prachtvrouw stelt dat alle vrouwen ambities, talenten en mogelijkheden hebben. Echter, sommige vrouwen hebben extra ondersteuning nodig om hun talenten te herkennen en in actie te komen. Voor deze groep vrouwen hebben wij project In Je Kracht! ontwikkeld gericht ter bevordering van empowerment en het doorbreken van sociaal isolement. 
Tijdens de dialoogtafel ga ik in gesprek met vrouwen door middel van inspiratiekaarten. Het laatste uurtje gebruik ik om over hun dromen te praten en wat ze nodig hebben om stappen te zetten richting zelfstandigheid en ontwikkeling. Dit kan zijn een taaltraject, vrijwilligerswerk of iets anders. 

Olv: Habiba Bouanan, Stichting Prachtvrouw
Locatie: Jungle Amsterdam, 2e Van Swindenstraat 26

8 februari 2019: Wat mag jij allemaal (niet) van je geloof?
Vrouwen vinden in hun godsdienst inspiratie voor zelfontplooiing en maatschappelijke participatie. Talenten en persoonlijke mogelijkheden komen er tot bloei. Het tegengestelde is ook waar. In heilige geschriften en religieuze praktijken vinden vrouwen belemmeringen. Wat je mag en moet wordt bepaald door je vrouw-zijn. Dat geldt voor alle drie de grote godsdiensten: jodendom, christendom, islam. In deze interreligieuze dialoog onderzoeken vrouwen hoe zij kansen benutten en beperkingen het hoofd bieden. Wat valt er over en weer van elkaar te leren? Welk steun kunnen vrouwen elkaar bieden om persoonlijke vrijheid te vinden - en tegelijkertijd in verbinding te blijven met de eigen godsdienst?
Olv: Greteke de Vries, Muiderkerk/Breed Interreligieus Overleg
Locatie: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37

15 februari 2019: Vrouw en Familie: Wat ons verbindt
Samen met de dialoogleider van Stichting Kezban gaan we een dialoog voeren over de rol van de vrouw in het gezin, de familie.   Wij gaan het ook over hebben over diverse relaties wat is mannelijkheid wat is vrouwelijkheid,  hoe communiceren wij met elkaar. Taboeonderwerpen zoals huiselijk en eergerelateerd geweld  huwelijksdwang, achterlating en over seksualiteit kunnen aan de orde komen.
Olv: Saniye Tezcan, Stichting Kezban.
Locatie: De Kat, Wagenaarstraat 184

8 maart 2019: Afsluiting op Internationale Vrouwendag met een debat waarvoor beleidsmakers, deskundigen en politici worden uitgenodigd. Nadere informatie over het hele programma van Internationale Vrouwendag volgt nog.
Locatie: Jungle Amsterdam, 2e Van Swindenstraat 26

Aanmelden via: vrouwendialogen@gmail.com