ENERGIETRANSITIE IN HET JUNGLE CAFÉ

Datum: tot 22:00
Entree: Gratis

We weten het inmiddels allemaal, Nederland moet van het gas af en wel heel snel ook, maar hoe realistisch is dat eigenlijk? Zijn we er wel klaar voor om over te schakelen naar alternatieve energiebronnen en zijn die er in voldoende mate? Wat betekent deze energietransitie voor mensen met een uitkering of laag inkomen in Amsterdam. De prijzen voor stroom zullen de komende jaren stijgen, terwijl mensen met het minste geld vaak in niet of slecht geïsoleerde woningen wonen en niet in staat zijn om zonnepanelen op hun dak te leggen.

Een programma over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de energietransitie voor de bewoners van Amsterdam. Wat staat ons te wachten en hoe moeten we daarmee omgaan?

Gast: Koen Straver, projectleider bij ECN en mede verantwoordelijk voor het artikel 'Verdeel de lusten en lasten van de groene revolutie eerlijk' in de Volkskrant van 8 juni j.l.

Hans Bueno de Mesquita gaat in op het energiegebruik in Amsterdam Oost voor de mensen met een smalle beurs. De uitgaven voor energie zijn relatief hoog in verhouding met hun lage inkomen. Hij laat de mogelijkheden zien om met eenvoudige maatregelen het energiegebruik terug te dringen en daarmee de maandlasten te verminderen.

Programma

Ontvangst                                                                                                                               20.00 uur

Lezing Verdeel lusten en lasten groene revolutie Koen Straver                                             20.10 uur

Energiegebruik mensen met smalle beurs  Amsterdam Oost  Hans Bueno de Mesquita    20.40 uur

Pauze                                                                                                                                      21.00 uur

Discussie Energietransitie Amsterdam Oost rol overheid, verhuurder en bewoners            21.15 uur

Afsluiting                                                                                                                                  22.00 uur