NATUURMONUMENTEN AMSTERDAM

Datum: tot 22:00
Entree: Gratis

Onderwerp: Waterbeheer en ‘meer groen’  in Amsterdam en omgeving

De verandering van het klimaat, de verarming en de vervuiling van onze leefomgeving houden ons allemaal bezig. Hoe gaan we hiermee om in de grote stedelijke gebieden? Hoe vangen we watertekort en waterovervloed op? Hoe kunnen we bijdragen tot het ‘groener’ maken van onze leefomgeving, waarin we niet alleen kijken naar het rendement voor ons zelf? Maartje Faasse, projectleider/adviseur van Waternet zal ons iets vertellen over het hoofdwaterafvoersysteem (in vakjargon boezem) van onze regio. Franke v.d. Laan, directeur van MEERgroen zal ons iets vertellen over de projecten die erop gericht zijn het ecologisch evenwicht te herstellen in onze verstedelijkte regio waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het gemak van de mens, maar ook met de ons omringende flora en fauna.

Tijdens de avond is ruim de gelegenheid na de voordrachten hierover van gedachten te wisselen en inspirerende ideeën op te doen voor het verbeteren van onze leefomgeving voor iedereen.

Van harte welkom! Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Namens de Ledencommissie NH/Amsterdam, Hans Scheen

Maartje Faasse, Projectmanager Waternet. www.waternet.nl

Franke v.d. Laan, directeur MEERgroen en de Heimanshof. www.stichtingmeergroen.nl

www.deheimanshof.nl

Plaats: Jungle Amsterdam

Tweede van Swindenstraat 26

1093 VS Amsterdam

 

“Waterschapsverkiezingen: juist ook van belang voor Amsterdam.

Waterschappen worden vanouds gezien als aparte overheden die onze dijken op orde moeten houden. Dat klopt, maar Waterschappen doen veel meer en besteden nog veel meer geld aan waterkwaliteit, zoals waterzuivering. Feitelijk betalen de stadsbewoners de bulk van de inkomsten van de waterschappen, maar maken te weinig gebruik van hun stemrecht. Jammer, want waterschappen zijn van groot belang voor onze natuur en natuurgebieden en ook in de stad.

In Amsterdam ten zuiden van het IJ is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) erg belangrijk. Samen met de gemeente Amsterdam beheert AGV het uitvoeringsbedrijf Waternet. AGV gaat dus ook over de kwaliteit van het water in de stad, grondwaterpeilen, de kwaliteit van het water in de Amstel en de Vecht en nog veel meer. Van groot belang om uw stem niet verloren te laten gaan bij de komende waterschap verkiezingen, die samenvallen met de verkiezingen voor de Provincie.

Margriet Pel, oud bestuurslid van de Ledencommissie Amsterdam, is kandidaat-lid voor AGV op de lijst Water Natuurlijk en zal op de bijeenkomst van 7 maart meer vertellen over het belang van de Waterschappen voor Amsterdam. Op welke lijst of persoon u wilt stemmen is uiteraard uw eigen zaak, maar laat u informeren op 7 maart.

Overigens is het Waterschap Noord-Hollands Noorderkwartier verantwoordelijk voor Amsterdam-Noord en is Waterschap Rijnland verantwoordelijk voor de Ringvaart van de Haarlemmermeer, het Amsterdamse Bos en het Westelijk Havengebied. Dus uw precieze woonlocatie bepaalt voor welk Waterschap u kunt stemmen.”

namens Natuurmonumenten Amsterdam