OPENBARE VERGADERING NATUURMONUMENTEN

Datum: tot 22:00
Entree: gratis

OPENBARE VERGADERING NATUURMONUMENTEN

logo

De Districtscommissie Amsterdam van Natuurmonumenten nodigt je van harte uit voor een ledenbijeenkomst en lezing op woensdag 27 september 2017 in Jungle Amsterdam (Tweede van Swindenstraat 26, Amsterdam). We beginnen om 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). 


De gemeente Amsterdam is druk bezig met plannen om de komende jaren tot 87.0000 woningen bij te bouwen. De vraag is hoe het groen in en rond de stad in die plannen een plek krijgt. Is het groen een sluitpost of worden groene gebieden opgeofferd of wordt er ook gewerkt aan versterking van het groen?

Dit gaat verder dan alleen de gemeente Amsterdam. Reden om op 27 september tijdens een ledenavond Ed Buijs, planoloog van de Metropoolregio Amsterdam uit te nodigen. Willem Hellevoort en Martijn de Jong zijn namens Natuurmonumenten aanwezig om het onderwerp toe te lichten.

Aan het eind van de avond zullen we de laatste stand van zaken over IJdoorn en de dijkverzwaring meedelen.

Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Wel stellen we het op prijs als je je per email aanmeldt bij dcamsterdam@natuurmonumenten.nl, dit om te inventariseren hoeveel mensen er komen i.v.m. koffie, thee e.d.