Jungle Amsterdam

ENERGIETRANSITIE AVOND OP 27 SEPTEMBER J.L.

Inleiding
Dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij zou moeten zijn, is inmiddels al bekend bij veel Amsterdammers. Hoe we als stad hier naartoe komen is echter nog een grote vraag. De stad aardgasvrij, of aardgasvrijer!, te maken is een hoge ambitie die door veel burgers met enthousiasme gesteund wordt, maar die ook onzekerheden met zich meebrengt: sociaal, financieel, praktisch….

Bijeenkomst Groen Groep Dapperbuurt (Groen Netwerk Dapperbuurt)

Het Groen Netwerk van de Dapperbuurt wordt georganiseerd door Marès van de Academie van de Stad (Springlevende Wijk Dapper), Dorette Evers van de Dappertuin (en nog veel meer) en door Jannekee van Jungle Amsterdam.

Op een druilerige zaterdag 7 oktober kwam het Groen Netwerk van de Dapperbuurt in de Jungle bijeen. Er waren zo’n 10 mensen aanwezig, die het vieze weer getrotseerd hadden. Hieronder buurtbewoners, maar ook vertegenwoordigers van de gemeente.

NIEUW VOLKSLIED

Als we nu de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer laten wapperen en als alle kinderen op school de dag moeten beginnen met het Volkslied, dan kunnen wij in de Jungle natuurlijk ook niet achterblijven.

We zijn nog wat aan het oefenen op de tekst, maar als we zover zijn, is het de bedoeling dat wij dagelijks onze dag beginnen met het onderstaande Volkslied.

De tekst is van Mariska Stevens (Crossroad Culture) en het is op de melodie van ‘Wien Neêrlands Bloed’. Het echte Nederlandse Volkslied, dat onze voorouders van 1772 tot 1847 uit volle borst meezongen.

Zaterdag 15 juli: Opzomerdag in Jungle Amsterdam

Zaterdag 15 juli vanaf 11.00 uur was iedereen uit de Dapperbuurt met groene vingers van harte welkom in de Jungle om kennis met elkaar te maken, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om de buurt nog groener en mooier te maken.

Onder het genot van koffie/thee en gebak werden er ervaringen uitgewisseld met het opzetten en onderhouden van geveltuinen, plantenbakken en buurttuinen. Daarbij bleek direct hoeveel kennis van planten en het onderhouden van groen er bestaat onder buurtbewoners van de Dapperbuurt.